İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı - Üst Laleli Bölgesi Cadde ve Sokak İyileştirme Projesi

  • Tip: Kentsel Tasarım

  • İşveren: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

  • Toplam Alan: 187.400 m²

  • Konum: Laleli, İstanbul / Türkiye

  • Proje Ekibi: M. Ebru Erdönmez, Burak Haznedar, Ulrich Exner (Index Architekten), Bernd Borghoff, Dietrich Pressel

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında kent alanlarının iyileştirimesi projeleri hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ele alınan ilk alanlardan bir tanesi de Üst Laleli bölgesidir. Bu bölge günümüzde ‘bavul ticareti’ olarak tabir edilen ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği, ticaret alanlarının yanı sıra konaklama birimlerinin çoğunlukta olduğu bir kent parçasıdır. Konaklama ve standart dışı bir lojistik altlığa ihtiyaç duyan ticaret alanlarının ilişkisi verimli çalışmamaltadır ve pek çok sorunla karşılaşılmaktadır.

Proje kapsamında alan verileri analiz edilerek kullanım yoğunlukları hesaplanmıştır. Bu doğrultuda Üst Laleli bölgesinde yer alan sokaklarda kısmi yayalaştırmalar önerilmiştir. Ticaret birimlerinin günün belirli vakitlerinde servis almalarına engel olmayacak şekilde konaklama birimlerinin de daha verimli çalışabilmesi ve kent hijyeninin daha rahat bir şekilde saplanabilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Tarihi yarımadanın yoğun ziyaretçi çeken bir bölgesinde yer alması sebebiyle bu düzenleme bölgenin hızlı bir şekilde kalkınmasına da yardımcı olacaktır.

Projeye Ait Görseller 

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.

TEB Mimarlık’ın yazılı izni olmadan ilgili içeriğin tümü veya bir kısmı işlenemez, kopyalanamaz, iletilemez, yayılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, kullanılamaz.