İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

  • Tip: Eğitim Yapısı
  • İşveren: İstanbul Üniversitesi
  • Yapı Toplam Alanı: 9.572 m²
  • Konum: Süleymaniye, İstanbul / Türkiye
  • Proje Ekibi: Burak Haznedar, F. Türköz Haznedar, Orkun Kasap

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu proje alanının (579 ada 39 parsel) kuzeyinde, SBMYO proje alanı ile Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Ek Binaları, İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi, Beyazıt İlköğretim Okulu ve Vezneciler İşitme Engelliler Okulu’nun yer aldığı 577 numaralı yapı adası arasında Prof. Cavit Orhan Tütengil Sokağı yer almaktadır. Mevcut durumda trafik yoğunluğunun görülmediği sokak, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İdari Birimler, Kreş ve İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yapıları ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi arasında ulaşıma yönelik kullanılmaktadır. Sokak üzerinde yer alan yapılardan HAYEF İdari Birimler yapısı ve bakımsız olduğu gözlemlenen İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi tescilli yapılardır. Çalışma alanının doğusunda çalışma alanı ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’ni ilişkilendiren Besim Ömerpaşa Caddesi yer almaktadır. Güney yönünde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi B ve C Blokları bulunmakta, SBMYO yapısı ile bu yapılar arasında yer alan iç sokaktan İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezi’ne erişim sağlanmaktadır. Çalışma alanının batısında ise Devlet Arşivleri A Blok yapısı yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü mevcut yapıları 3 farklı bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan 2 ve 3 katlı olan A ve B binaları derslik ve öğretim üye odalarının, tek katlı olan C binası ise idari hizmetlerin ve kafeteryanın yer aldığı yapılardır. Yüksek Okul alanına giriş Besim Ömerpaşa Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Çalışma alanında tasarlanmış bir otopark alanı bulunmamakta, Eczacılık Fakültesi B ve C Blokları ile çalışma alanı arasında yer alan iç sokak ve sertzemin otopark alanı olarak serbest bir şekilde değerlendirilmektedir. SBMYO alanı Besim Ömerpaşa Caddesi ve Prof. Cavit Orhan Tütengil Sokağı üzerinde yüksek bir duvar vasıtasıyla sınırlandırılmaktadır.

TEB Mimarlik - Sbmyo-03 rdc crp.jpg

Mevcut durumda sosyal kullanım alanı olarak düşünülen kantin, kantinle ilişkili sertzeminler ve bahçe SBMYO alanının kuzeyinde yer almakta, önünde yer alan 3 katlı derslik bloğu bu rekreatif kullanım alanlarının gün ışığı almasını engelleyerek, kullanılmayan, gün boyunca gölgeli ve soğuk bir mekâna dönüşmesini sağlamaktadır. Bu durum öğrencilerin kullanımına yönelik düzenlenmiş olan bu alanların yoğunluğunun düşmesine ve öğrencilerin ders araları veya serbest zamanlarda yoğun olarak SBMYO girişi alanlarını müdürlük yapılarına ve dersliklere erişimi zorlaştıracak şekilde kullanmalarına sebebiyet vermektedir. Bu durum öğretim kalitesi başta olmak üzere eğitim sürecine yönelik pek çok unsuru etkilemekte, bununla birlikte öğrencilerin de kaliteli bir rekreatif ve sosyal alan ihtiyacı karşılanamamaktadır.

Bu doğrultuda yapılan çalışmada eğitim alanlarının nitelikli bir şekilde dağılımı ve kullanımı esas alınmıştır. 3 ana bloktan oluşan mevcut yapı stoğu 2 blok halinde ele alınarak mevcut yönetmeliklere uygun bir şekilde tasarlanmış, acil çıkışlar kurgulanmış ve sirkülasyon alanlarından kazanım sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, blokların alanın güney ve batısına yerleştirilmesi ile birlikte SBMYO proje alanından yaklaşık 2,5 metre kadar alt kotta yer alan Prof. Cavit Orhan Tütengil Sokağı’nda yüksek yapı algısı yaratılmaması da sağlanmış, alanın güneyinde de Kültür Merkezi’ne erişimi sağlayacak olan iç sokak tanımlı hale getirilmiştir.

Yeni yaklaşımda giriş mevcut girişin olduğu alanda, Besim Ömerpaşa Caddesi üzerinde kurgulanmıştır. Kalabalık bir öğrenci potansiyeline sahip olan SBMYO yapısı rekreatif alanları da üst seviyede kullanıma izin verecek şekilde ele alınmış, gün ışığından maksimum seviyede yararlanan kaliteli bir sosyal alan kullanımı sağlanmıştır. Mevcut durumda kuzey yönünde kalan ve kullanımı gerçekleşmeyen alanlar bu şekilde SBMYO fiziksel alanına dâhil edilmiştir. Bununla birlikte proje alanında 1. bodrum katla ilişkili, öğrencilere yönelik kantin ve sosyal alan kullanımı için bir çekim noktası olacak şekilde bir iç bahçe oluşturulmuştur. SBMYO ana girişinden merdiven ve rampa vasıtasıyla ulaşılan, alt kotta yer alan bu iç bahçe aynı zamanda çevresel etkilere karşı korunaklı bir alan olarak sosyal kullanımın kalitesini arttıracak şekilde ele alınmıştır. Yanı sıra, iç bahçe sayesinde yapının cephe yüzeyi arttırılmış, özellikle bodrum katta yer alan bölgelerin gün ışığı alabilmesi sağlanmıştır. 

TEB Mimarlik - Sbmyo-01.jpg

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu projesi 2 bloktan oluşmaktadır. Alan girişinden bir rampa vasıtasıyla erişilebilen 915 m² taban alanına sahip zemin kat, 2 normal kat ve 3 bodrum kattan oluşan A Blok derslikleri ve öğretim üyesi odalarını barındırmaktadır. İç bahçeye bakan cephesinde galeri boşluğu ve bu boşluk boyunca ilerleyen merdivenlerin yer aldığı bloğun bu sayede kontrollü gün ışığı alması sağlanmaktadır. Yapının zemin ve normal katlarında sınırlı sayıda derslik bulunmakta, zemin kat ve normal katlarda yer alan öğretim üyesi odaları ve idari birimler genel kullanım alanlarının yoğunluğundan minimum seviyede etkilenecek şekilde ele alınmaktadır.

SBMYO A Blok yapısı zemin katında 8 adet öğretim üyeleri odası, 3 adet program başkanı odaları, 1 adet misafir öğretim görevlisi odası, 1 adet idari büro, servis hacimleri ve 2 adet derslik bulunmaktadır. A Blok yapısında kullanıcılara yönelik iç dağılım galeri boşluğundan yer alan merdivenler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Yanı sıra, öğretim üyeleri koridorlarına, bodrum ve normal katlarda yer alan kullanım alanlarına asansör ile ulaşmak mümkün olmaktadır.

Yapının 1. normal katında ise 4 adet derslik, 10 adet öğretim üyesi odası, 4 adet program başkanı odası, 1 adet program sekreteri odası, servis hacimleri ve 1 adet büro bulunmaktadır. 2. normal kat ise 2 adet öğretim üyesi odası, 3 adet program başkanı odası, 1 adet müdür odası, 2 adet müdür yardımcısı odası, 1 adet müdür sekreteri odası, 1 adet MYO sekreteri odası, 1 adet hizmetli odası, servis hacimleri, 1 adet konferans salonu ve 1 adet kütüphaneden oluşmaktadır.

B Blok yapısı ise zemin katta konferans salonu içermektedir. Bodrum katlarda A ve B Blok yapıları tek bir blok olarak ele alınmıştır. İç bahçe ile direkt ilişkili ve aydınlık olan, bir alt zemin kat gibi kullanılan 1. bodrum kat özellikle öğrencilere yönelik bir sosyal çekim merkezi oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Bu doğrultuda, kantin, öğrenci işleri ve açık kullanım alanları bu katta iç bahçe ile ilişkili bir şekilde yer almaktadır. Yanı sıra, 1 adet konferans salonu, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 4 adet derslik, servis hacimleri ve 4 adet idari büro yer almaktadır. 1. bodrum katın A Blok ve B Blok yapılarının zemin ve normal katları ile ilişkisi merdiven ve asansörler vasıtasıyla kurulmuş, böylece B Blok zemin katta yer alan konferans salonunun iç bahçe ve sosyal kullanım alanları ile ilişkisi sağlanmıştır. 3. bodrum katta yer alan kapalı otoparkın giriş rampası da 1. bodrum katta A Blok yapısının güneyinde yer almaktadır.

2. bodrum katta ise 1 adet amfi, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 5 adet derslik, 6 adet mesleki uygulama alanı, servis hacimleri ve idari birimler yer almaktadır. Yapının 3. bodrum katı ise kapalı otopark, arşiv ve teknik hacimlerini barındırmaktadır.

Projeye Ait Görseller