Trabzon Belediyesi Kalkınma Mahallesi Parkı Yarışma Projesi (2. Mansiyon Ödülü)

  • Tip: Kentsel Tasarım
  • İşveren: Trabzon Belediyesi (Yarışma Projesi)
  • Yapı Toplam Alanı: 415 m²
  • Konum: Trabzon / Türkiye
  • Proje Ekibi: M. Ebru Erdönmez, Burak Haznedar, F. Türköz Haznedar, Buğra Yerliyurt

Proje alanı ve yakın çevresi kentsel alan olarak tanımlanmış, park için kentsel tasarım bağlamında kamusal- kentsel mekan kullanımına yönelik bir öneri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kentsel tasarım kararlarında genel olarak kıyı- kent ilişkisinin güçlendirilmesi önemli bir çıkış noktası olmuştur. Bu doğrultuda kent insanına yönelik olarak bütünlük içerisinde, çevresiyle bağdaştırılmış, fiziksel çevre kalitesi arttırılmış yeni yaşam alanlarının yaratılması ve dere kenarının yeşil rekreasyon alanlarının kullanımı amaçlanmıştır.

Kentsel planlama açısından park, yeşil alan ve kıyı kullanımını ile yakın çevre içinde (konutlar– üniversite kampusu arasında) bağlayıcı olarak önemli bir odak noktası oluşturmaktadır. Parkın çevredeki mevcut konut alanları ve kampus alanı ile farklı rekreatif kullanımlara imkan vererek dere-deniz kenarı ilişkisini kuran, bağlayan bir yaya koridoru oluşturması ve kentsel mekan sürekliliğini kurması ön planda tutulmuştur. Yaya koridoru; aks boyunca devam eden, sosyal ve kültürel parka ulaşıldığında yakın çevrede varolan araç trafiğinin yoğunluğu, gürültüsü vb. gibi olumsuz etkilerinin kırıldığı ve yaya sirkülasyonun devamlılığının sağlandığı yaya ulaşım aksı olarak düşünülmüştür.

TEB Mimarlik - Kalkinma-03.jpg

Alanın kıyı şeridinde suyla buluşan bir noktada olmasıyla yeşil koridorun ve bitkisel dokunun sürekliliğin sağlanması önerilmektedir. Dere ve yeşil alan kullanımında farklı aktivitelere imkan verecek çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği aktivite alanlarının devamlılığı, parkın içinde de önerilen aktivite alanlarının devamının sağlanması önemlidir.

Proje alanı ve önerilen yapı yeşil alanla ilişkiyi kesmeyecek ve parkı kesintiye uğratmayacak şekilde parkın bir parçası olarak ele alınmıştır. Mimari ve peyzaj tasarım kararlarında yapı adasını parçalamayacak şekilde, her kotta seyir mekanı imkanının yaratılması amaçlanmıştır.

Park içinde oluşturulan promenadlarla çeşitli kotlarda panoramayla kesintisiz ilişki kurulması amaçlanmıştır. Önerilen bu yaya yollarının sürekliliği sağlanarak parkın kıyıyla buluşturulması hedeflenmiştir. Park içinde yoğun kullanıma ve çeşitli aktivitelere imkan verebilecek performans alanları önerilmektedir. 

Yapı ve çevresi tümüyle bir "iletişim ortamı", bir "sosyal odak" olarak ele alınmıştır. Parkın Üniversite kampüsü ve konutlara yakınlığı göz önüne alınarak parka 24 saat canlılık sağlayacak, düz ayak açılan bir mekan olarak dijital kütüphane ve kafe önerilmektedir. Tüm yaya sistemini rampalar ile çözerek yaya kullanıcıyı ve özürlüleri yormayan bir dolaşım ağı sağlaması amaçlanmıştır.

Mimari konseptin, parkla bütünleşen, şeffaf cepheli ve yalın olması amaçlanmıştır.Bu bağlamda bina alt sistemlerini ve yapısal kurguyu zorlamayan basit bir yapısal düzenin sağlanması amaçlanmıştır. 

Projeye Ait Görseller