İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi

  • Tip: Kentsel Tasarım

  • İşveren: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (Yarışma Projesi)

  • Konum: İzmit, Kocaeli / Türkiye

  • Proje Ekibi: Burak Haznedar, Orkun Kasap

İzmit’in kıyı ile olan ilişkisi, E-5 Karayolu’nun bir eşik olarak kent ve kıyıyı birbirinde koparması sonucu telafisi zor bir biçimde bozulmuştur. Kentsel dokunun kıyıya ulaşamaması, kıyı bandının atıl kalmasına neden olmaktadır. Mevcut kullanımda, İzmit Fuar’ının kıyıdan bağımsız ve içe dönük yapısı, programatik yoğunluğuna rağmen kent kıyı sürekliliğine katkı sağlayamamaktadır. Proje alanında belli bir sistem dışında yer alan diğer unsurlar da bu alanın kent ile gerekli ilişkiyi kurabilmesi için yeterli olmamakta, kıyı bandının ihmal edilmesini ortaya çıkarmaktadır.

Tasarımda, kentsel dokunun kıyı ile üst geçitler aracılığıyla bağlama çabası ile sağlanan kılcal ilişkisini sürekli ve geçirgen hale getirmek, aynı zamanda yeşil dokunun kente nüfuz etmesini ve Seka Park ile başlayan kıyı bandını sürekliliğini sağlamak öncelikle amaçlanmıştır. Kentsel aktivitenin alan dahilinde sistemli bir kurgu ile yer alması ve çeşitli noktalarda kesişerek kentsel kullanım yoğunluğunun oluşturulması ile ortaya çıkan kamusal açık alanlar, alanda yer alan işlevler doğrultusunda bu noktalar üzerinde hareketin ekolojik deneyimleme ile de zenginleştirilmesi sayesinde, kıyı bandı tek işlevli bir rekreasyon alanı olmaktan çıkıp, kentin sahnesi haline gelecektir. 

İzmit kentinin bu yeni sahnesi aynı zamanda farklı işlevleri barındıran dokusuyla 1/25.000 ve üst ölçekli diğer plan çalışmalarında MİA’nın gelişim alanı olarak düşünülen ve sağlıklaştırılması önerilen bölgeler ile mevcut MİA arasında da rahat ve hızlı bir bağlantı sağlayacak, bu gelişimi destekleyecektir. 

TEB Mimarlik - Izmit-01 rdc.jpg
TEB Mimarlik - Izmit-03 rdc.jpg

Proje alanı dahilinde tasarlanan, daha çok kent parçaları olarak görülebilen kısmi kentsel dokuların kullanım süreci boyunca kent dokusu ile entegre olması da bu alanı kentin öteki tarafı olmaktan çıkartıp, kente ait bir kıyı bandı haline getirecektir. Bu sebeple, tasarımda bu yeni işlevlere ve kentin yeni sahnesine ulaşım ve erişimin kılcal, naif bağlantılar yerine kentin direkt olarak kendisi ile yapılması önerilmektedir. Önerilen toplu taşıma ve kentsel paylaşım sistemleri ile de bu bağlantının daha kuvvetli ve rahat olabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu hızlı ve sürekli bağlantı ile beraber hem bir sahne, hem de bir podyum olarak nitelendirilebilecek bu yeni kentsel alanlar için proje kapsamında belli işlevler önerilmekle beraber, sınırlı yapılaşma ile bu işlevlerin kolaylıkla değişimi ve dönüşümü de sağlanabilecektir. 

TEB Mimarlik - Izmit-04.jpg

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Halkevi’nin de kullanım boyutunda etkin olarak dahil edildiği tasarım ve alan kurgusunda birer öncü olarak kent parçaları arasında etkileşmi sağlaması önerilen işlevler; Kongre ve Kültür Kompleksi, Fuar Merkezi ve Sergileme Alanları, Sanat Galerileri, Kent Kütüphanesi, Medyatek, Bilim Merkezi, Sanat ve Zanaat Atölyeleri, Tiyatro ve Sinema Kompeksi, Cep Tiyatrosu, Cep Terminali, Ulaşım Merkezi, Açık ve Kapalı Spor Alanları, Botanik Merkez, Açık ve Kapalı Botanik Sergi Bahçeleri, Tematik Parklar, Festival ve Etkinlik Alanları, Kafe ve Restaurantlar, Çocuk Oyun Alanları, Piknik Alanları, Gezi, Seyir ve Dinlenme Alanları'dır.

Proje alanında kullanım yoğunluğu açısından belirleyici olan işlev olan Fuar-Kongre Merkezi, Botanik-Deneysel Bahçeler ve Spor Alanları işlevleri, bir öbek halinde kurgulanıp tasarım bütününde yer almaları yerine belli alanlarda yoğunlaşmak kaydıyla bütünsel kurgu içinde bir rota oluşturabilecek ve genel kullanım ağı üzerinde mümkün olduğunca farklı yönlerde akış sürekliliğini sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. 

Akış sürekliliğini temel alan bu kurgu tğm alan bütününde rekreatif ve genel kullanıma yönelik diğer işlevlerin de rahatlıkla genel akış üzerinde kurgulanabilmesini beraberinde getirmiştir.

Projeye Ait Görseller 

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.

TEB Mimarlık’ın yazılı izni olmadan ilgili içeriğin tümü veya bir kısmı işlenemez, kopyalanamaz, iletilemez, yayılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, kullanılamaz.