İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Ek Binaları

  • Tip: Eğitim Yapısı
  • İşveren: İstanbul Üniversitesi
  • Yapı Toplam Alanı: 911 m² (Ek Bina-1) + 2.732 m² (Ek Bina-2)
  • Konum: Süleymaniye, İstanbul / Türkiye
  • Proje Ekibi: Burak Haznedar, F. Türköz Haznedar, Orkun Kasap

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Ek Binaları çalışma alanı ise Fatih ilçesi Süleymaniye Mahallesi 577 numaralı yapı adası üzerinde yer almaktadır.  577 numaralı adada Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Ek Binası yanı sıra, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ana binası, İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi, Vezneciler İşitme Engelliler Okulu ve Beyazıt İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Alanın güneyinde HAYEF proje alanı ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün yer aldığı 579 numaralı yapı adası arasında Prof. Cavit Orhan Tütengil Sokağı yer almaktadır. Mevcut durumda trafik yoğunluğunun görülmediği sokak, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İdari Birimler, Kreş ve İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yapıları ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi arasında ulaşıma yönelik kullanılmaktadır. HAYEF Ek Bina-1 yapısının batısında yapıya bitişik olarak yer alan İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi bulunmaktadır. İETT yapısının bakımsız olduğu gözlemlenmiştir. Bu yapı HAYEF Ek Bina-2 yapısının da doğusunda yer alan yapıdır. 577 numarala adanın kuzeyinde Prof. Ümit Yaşar Doğanay Sokağı, doğusunda ise çalışma alanı ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’ni ilişkilendiren Besim Ömerpaşa Caddesi yer almaktadır.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi mevcut ek binası 3 katlı bir yapıdır. HAYEF Ana Binası ile aynı bahçeyi paylaşan ve ortak bir ana girişten girilen bu yapı riskli olmasından ötürü mevcut koşullarda eğitim veya başka bir amaçla kullanılamamaktadır. Yapının olduğu yere HAYEF Ek Bina-1 yapısı çalışılmıştır. HAYEF Ek Bina-1 ve HAYEF Ek Bina-2 yapıları çalışma alanları arasında İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi yer almakta, HAYEF Ek Bina-1 yapısı bu merkeze bitişik olarak bulunmaktadır. Girişi ve genel kurgusu mevcuttaki gibi, HAYEF Ana Binası ile ortak kullandığı bahçe üzerinde sağlanmıştır. HAYEF Ek Bina-1 içerisinde derslikler ve idari bürolar bulunmaktadır.

TEB Mimarlik - Hayef-01 rdc.jpg

HAYEF Ek Bina-1 yapısının 243 m² oturum alanına sahip zemin katında 2 adet derslik ve servis hacimleri bulunmaktadır. 1. ve 2. normal katlarda ise 2’şer adet derslik, servis hacimleri 1’er adet idari büro yer almaktadır. Yapının 1. bodrum katında 2 adet derslik ve servis hacimleri, 2. bodrum katında ise 2 adet derslik, servis hacimleri ve arşiv kurgulanmıştır. 

TEB Mimarlik - Hayef-02.jpg

HAYEF Ek Bina-2 yapısı 529 m² oturum alanına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Prof. Cavit Orhan Tütengil Sokağı üzerinde yer alan çalışma alanına ulaşım ve HAYEF Ek Bina-2 yapısının girişi de yine bu sokak üzerinden sağlanacaktır. Mevcut durumda trafik yoğunluğu içermeyen bu sokak öğrencilerin HAYEF Ana Bina ve HAYEF Ek Bina-1’in bulunduğu alandan HAYEF Ek Bina-2’ye ulaşımı açısından bir engel teşkil etmemektedir.

TEB Mimarlik - Hayef-04 rdc.jpg

HAYEF Ek Bina-2 yapısının zemin, 1. normal ve 1. bodrum katlarında 3’er adet derslik, servis hacimleri ve 1’er adet idari büro bulunmaktadır. Yapının 2. normal katı ise 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet okuma salonu, 1 adet kantin, servis hacimleri ve 1 adet idari büro içermektedir. 2. bodrum katta 3 adet derslik, servis hacimleri ve teknik oda, 3. bodrum katında ise sığınak, arşiv, teknik sorumlu odası, servis hacimleri ve teknik hacimler bulunmaktadır.

Projeye Ait Görseller