Hatay Teleferik Alt İstasyon İplik Pazarı Mevkii Taşınmaz Kültür Varlığı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

  • Tip: Eski Eser / Ulaşım

  • İşveren: Hatay Büyükşehir Belediyesi

  • Toplam Alan: 900 m²

  • Konum: Antakya, Hatay / Türkiye

  • Bilim Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Çevik, Prof. Dr. Nabi Yüzer, Doç. Dr. M. Ebru Erdönmez, Y. Doç. Dr. Faruk Tuncer, Doç. Dr. Dilek Ekşi Akbulut, Dr. Mehmet Uğuryol

  • Proje Ekibi: F. Türköz Haznedar, M. Ebru Erdönmez, Burak Haznedar, Ufuk Polat, C. Mustafa Çetindaş, Müge Özden, Duygu Bor, Rabia Ucay, Gamze Yıldırım, Yağmur Ertemir

Teleferik Hattı başlangıç ayağının yerleştirilmesi amacıyla ve 2863 sayılı yasaya bağlı olarak yapılması zorunlu olan sondaj çalışmaları Hatay Müzesi uzmanları tarafından 2012’de gerçekleştirmiş ve Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararı üzerine 2013 yılında tüm alan bazında kapsamlı kazıya dönüştürülmüştür.

Teleferik Alt İstasyon Kazı Alanı (Roma Villası Kalıntısı)

Teleferik Alt İstasyon Kazı Alanı (Roma Villası Kalıntısı)

Roma Villası 3 Panolu Mozaik Kalıntısı

Roma Villası 3 Panolu Mozaik Kalıntısı

3 Panolu Figürlü Mozaik başta olmak üzere alanda yer alan kalıntıların korunmasına yönelik olarak alanda gerçekleştirilecek olan müdahalelerin ilkesel yaklaşımını belirlemektir. Kazı alanına dair hazırlanan tüm analitik çalışmalar sonucu elde edilen veriler ışığında, alandaki kalıntılara ait restitüsyon çalışmaları ve bu kalıntıların korunmasına yönelik çalışmalar öncelikli olarak ele alınarak değerlendirilecektir. Buradan elde edilecek sonuçlar ile bugünkü fiziksel koşullarının gereklilikleri, kalıntıların korunmasına yönelik olarak saptanmış olan müdahale biçimleri tanımlanacaktır. Tüm bu veriler ışığında alanda yer alacak olan teleferik alt istasyon yapısının alanla ilişkisi ortaya konulacaktır.

Teleferik Alt İstasyon Sergi Alanı Perspektifi

Teleferik Alt İstasyon Sergi Alanı Perspektifi

Kazı alanı üzerinde yükselecek olan teleferik alt istasyon yapısı alanı üzerindeki platformdan 8 m. yukarıda yer alacaktır. Teleferik alt istasyon yapısının ana taşıyıcı elemanları için yapılacak temeller el ile kazılarak açılacaktır, temel esnası sırasında geçici olarak kaldırılan eserler temel tamamlandığında tekrar yerleştirilecektir. Cam, çelik ve korten malzemenin kullanılacağı yapı, kazı alanının ve üzerindeki platformun dış etkenlerden korunumunu ve doğal mevsim şartlarından en az seviyelerde etkilenmesini de sağlayacaktır.

Projeye Ait Görseller