Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kompleksi Master Plan ve Ana Plan Kararları

  • Tip: Sağlık Yapısı, Kentsel Tasarım
  • İşveren: Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Toplam Alan: 134.000 m²
  • Konum: Ataşehir, İstanbul / Türkiye
  • Proje Ekibi: F. Türköz Haznedar, M. Ebru Erdönmez, Burak Haznedar 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi; D-100 karayolu üzerinde, birinci ve ikinci çevre yolları, ve TEM’in kesişme noktasında, Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nın üzerinde, Marmaray Boğaz Geçişi ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na 20 dakika, Samandıra Askeri Havaalanı ve Bostancı İskelesi’ne 10 dakika mesafede, Finans Merkezi kurulması hedeflenen Ataşehir İlçesi’nin tek kamu hastanesidir.

Depreme karşı sağlam zemine sahip olan ve üçüncü derece sit alanı yeşil arazi içerisinde 184.276 m² alan üzerine kurulu olan hastaneye Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy, Çekmeköy, Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. 

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi hâlihazırda 300 yatak kapasitesiyle, günlük ortalama 3.500-4.000 ayaktan hastaya, 600-750 acil hastaya ve 250 yatan hastaya her branşta sağlık hizmeti verebilmektedir.

İstanbul’un Anadolu yakasında acil sağlık hizmetlerine, fizik tedavi rehabilitasyon romatizma hastalıkları ve geriatri hastalıklarına yönelik sağlık ihtiyacı çok fazla olup bu ihtiyaç günbegün artmaktadır.

Hastane arazisinin depreme karşı sağlam zemini, ulaşım kolaylığı, ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen ağaçların oluşturduğu yeşil alan içerisindeki arazi yapısının bu ihtiyacı karşılamak için müsait olduğu düşünülerek Sağlık Bakanlığı’nın talimatı ve onayıyla “Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi Sağlık Kompleksi Mastır Planı” hazırlanmıştır. 

TEB Mimarlik - FSM Saglik Kompleksi-01 rdc.jpg

“Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi Sağlık Kompleksi” Mastır Plan ve Ana Plan Kararları;

- İhtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda açık mekânlar ve açık mekânların kapalı mekânlarla birlikte düzenlemeleri,

- Mevcut hastane kapasitesinin arttırılması ve daha etkin bir şekilde kullanılması,

- Genel ulaşım-dolaşım, kısa ve uzun süreli otopark sorunlarının çözümü,

- Kentsel ölçekle ve çevre yapılarla ilişkilerin daha sağlıklı kurulabilmesi için altyapıya ilişkin önerilerin ve her türlü düzenlemenin temel ilkelerinin belirlenerek, bu ilkeler ve etüt-araştırma çalışmaları ile saptanan veriler doğrultunda hazırlanmıştır.

Şehir hastanesi olarak bütün branşlarda en üst seviyede hizmet verecek, hastaların her türlü sorunlarının çözülebileceği kapasitede olan Sağlık Kompleksi mastır planında;

- Deprem ve acil sağlık hizmetlerine yönelik 200 yataklı, günlük 2.000 acil hastaya hizmet verebilecek Acil Travma ve Afet Hastanesi,

- 300 yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Romatoloji ve Geriatri Hastalıkları Hastanes,

- 500 yataklı Genel Hastane Blokları,

- Günlük 8.000-10.000 hastaya hizmet sunabilecek Doktor Ofisleri ve Ayaktan Hasta Hizmetleri bölümleri,

- Destek Hizmetleri, yürüyüş alanları ve her türlü sağlık ve sosyal ihtiyaçları karşılayan rekreatif amaçlı kullanım alanlarıyla birlikte toplamda 134.000 m² net kullanım alanına sahip yapılar bulunmaktadır.

“Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi Sağlık Kompleksi” Mastır Plan çalışması üç temel kullanım alanı olan:

- Hasta bakım üniteleri, poliklinikler, ameliyathaneler, teşhis ve tedavi bölümleri, merkezi sterilizasyon, yoğun bakım servisleri, acil servis, kan merkezi, yardımcı sağlık hizmetleri, morg ve otopsi alanlarının yer aldığı SAĞLIK HİZMET BÖLÜMLERİ

- Sağlık Kompleksinin tüm teknik ve hizmet altyapısının sağlıklı işleyişinin yürütüldüğü İDARİ HİZMETLER BÖLÜMÜ

- Hasta hizmet servislerinin ve teknik servislerin yer aldığı TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ’nü kapsamaktadır.

TEB Mimarlik - FSM Saglik Kompleksi-02 rdc.jpg

Acil Travma ve Afet Hastanesi

Planlanan Acil Travma ve Afet Hastanesi İstanbul’un Anadolu yakasındaki tüm acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayacak, özellikli hastalara müdahale edilebilecek her türlü hekimi bulunduracak, deprem gibi doğal afetlerde sağlık hizmetlerinin merkezinde olacak, merkezi sağlık hizmetlerini yönlendirilmesini ve sunumunu yapacaktır.

nlük 1.500-2.000 hasta kapasiteli, 200 yataklı Acil Travma ve Afet Hastanesi’nde; iki katı yer al otoparkı olmak üzere dört bodrum kat ve zemin üzerinde de dört kattan oluşacak hastane bloklarının yapılaşma alanı 11.800 m²dir. İki farklı bloktan oluşan yapı kompleksi bodrum katlarda ise tek bir yapı gibi çalışacaktır.

Genel Hastane Blokları

Tadilatı yapılarak yenilenen mevcut C Blok korunarak, mevcut A Blok yapısının kaldırılması ile yerine yapılacak olan yapının C Blokla işlevsel ilişkilerinin kurulmasıyla oluşturulacak olan hastane bloklarıdır.

200’ü halen kullanımda olan toplam 500 yatak kapasiteli Hastane Blokları’nda hasta yatak servisleri, ameliyathaneler, doğumhane, küçük müdahale merkezi ve destek hizmetleri, idari hizmet birimleri, genel trafik planlaması doğrultusunda açık ve kapalı otopark alanları bulunmaktadır.

Acil Travma ve Afet Hastanesi ile yatan hastaların tanı ve teşhis ünitelerinden yararlanması için bodrum katlarında bağlantısı bulunan, mevcut C Blok ile de zemin üzerinde ve ameliyathane katında bağlantı kuran, iki katı yer altı otoparkı olmak üzere dört bodrum katı ve zemin üzerinde sekiz kattan oluşan Genel Hastane Blokları kapsamında mevcut 10.990 m²’lik yapılaşmaya ek olarak 25.500 m²’lik bir alan ile toplamda 35.490 m²’lik bir hastane kompleksi oluşturulmaktadır.

Doktor Ofisleri ve Ayaktan Hasta Hizmetleri Blokları

Ayaktan günübirlik tedavi ve müdahalelerin yapılacağı doktor odaları, muayene odaları, yardımcı sağlık hizmetleri ve hizmet birimlerinin yer aldığı Doktor Ofisleri ve Ayaktan Hasta Hizmetleri blokları, mevcut Geriatri binası tadil edilerek iyileştirildikten sonra “Tanı, Teşhis ve Araştırma Merkezi ile bağlantılı günlük 5.000 hasta kapasiteli olacak şekilde düzenlenmiştir.

Açık ve kapalı otopark alanları ile toplu taşıma araçlarını kullanarak gelen hastalar için kolaylıkla ulaşabilecek “Doktor Ofisleri ve Ayaktan Hasta Hizmetleri Blokları”; mevcut geriatri binasının kullanımına ek olarak yeni yapılacak iki blok ve iki katı yer altı otoparkı olmak üzere üç bodrum kat ve zemin üzerinde de dört kattan meydana gelmekte, mevcut geriatri binasına ek olarak 16.200 m²’lik bir yeni yapılaşma alanı oluşturmaktadır.

Tanı, Teşhis ve Araştırma Merkezi

Laboratuvarlar, radyoloji ve anjiyo ana gruplarınıeren Tanı, Teşhis ve Araştırma Merkezi” rahat erişilebilir, Doktor Ofisleri ve Ayaktan Hasta Hizmetleri blokları ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Romatoloji ve Geriatri Hastalıkları Hastanesi blokları ile bağlantısının en iyi şekilde kurulduğu bir konumda yer almaktadır.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Romatoloji ve Geriatri Hastalıkları Hastanesi

Yer altında bir yer üstünde ise beş kattan oluşan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Romatoloji ve Geriatri Hastalıkları Hastanesi 300 yatak kapasiteli ve yaklaşık 15.800 m²’lik yapılaşma alanına sahip olacak şekilde planlanmıştır.

Hayvan Hastanesi ve Laboratuvarı

Bölgedeki veterinerlik hizmetlerinin verilerek, hayvan araştırma laboratuvarının finansmanını sağlayacak bilimsel çalışmaların yapılacağı Hayvan Hastanesi ve Laboratuvarı, sağlık kompleksi trafiğin en az olduğu, genel hasta sirkülâsyonunun olmadığı, ve kullanım alanla ile ilgili birimlerinin giriş-çıkış bölümlerinin de diğer Sağlık Kompleksi kullanımlarından ayrı olarak gerçekleşebileceği bir alanda planlanmıştır.

Üst Yönetim Ofisleri ve Yönetim Ofisleri

Mevcut Başhekimlik binası iyileştirilerek hastane birlikleri mantığında Üst Yönetim Ofisleri olarak, mevcut Fizik Tedavi binası da tadil edilip iyileştirilerek Sağlık Kompleksi Yönetim Ofisleri olarak düzenlenmiştir. Yönetim Ofisleri, hastane yönetimi ve hastane çalışanlarının diğer Sağlık Kompleksi yapılarıyla ilişkilerini en iyi şekilde kurabileceği şekilde diyagonal eksende yer almakta, böylece Sağlık Kompleksi yönetimi tek bir merkezden gerçekleştirilebilmektedir.

Sosyal Tesis Yapıları

Sosyal tesis yapıları; hasta okulu, evde sağlık hizmetleri, konferans salonu, seminer salonu, mescit, yemekhane, kafeterya, kreş, hemşire lojmanı ve hizmet birimlerini içermektedir. Hasta ve hasta yakınları için eğitimler ve hastane çalışanlaiçin seminerlerin de düzenlenebileceği tesis sağlık kompleksi içerisinde merkezi bir konumda planlanmıştır.

Destek Hizmetleri Blokları

Destek Hizmetleri Blokları, sağlık kompleksi içerisinde yer alan bütün yapılarla birlikte kullam alanlarına en iyi şekilde teknik ve lojistik desteğin verilmesi in tüm servis birimlerini, depolama ve arşiv birimlerini içerecek şekilde, kendisine ait servis girişi ve geniş park alanı ile direkt olarak bağlantılı bir konumda planlanmıştır.

Spor Merkezi

Mevcut Spor Tesisi binası onarılarak hem genel sağlık kompleksi kullana sunulacak hem de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Romatoloji ve Geriatri Hastalıkları Hastanesinin rekreasyon alanları ile ilişkili olarak bu bölümler tarafından da kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Otopark Alanları

Sağlık kompleksi, içerisinde genel ulaşım konsepti kapsamında otopark alanı gerektiren her konumda yeterli sayıda açık ve kapalı otopark alanına sahip olacak şekilde planlanmıştır.

Rekreasyon, Gezi ve Dinlenme Alanları

Tüm açık mekânlar doğal çevrenin rekreatif amaç kullamına imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. Sağlık Kompleksi erisinde yer alan tüm rekreatif alanlar, gezi ve dinlenme alanları genel tasarım kriterlerinde ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen ağaçların oluşturduğu yeşil alan kullanımı konseptinde etkin bir şekilde yer alacak şekilde farklı bölümlerde oluşmaktadır.

Bu alanlar olağanüstü hallerde sahra hastanesi ve toplanma alanları olarak kullanılabilecek şekilde planlanmıştır. 

Projeye Ait Görseller