İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ek Binası

  • Tip: Eğitim Yapısı
  • İşveren: İstanbul Üniversitesi
  • Yapı Toplam Alanı: 5.995 m²
  • Konum: Süleymaniye, İstanbul / Türkiye
  • Proje Ekibi: Burak Haznedar, F. Türköz Haznedar, Orkun Kasap

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi B ve C Bloklar Avan Projesi çalışma alanı Fatih ilçesi Süleymaniye Mahallesi 579 numaralı yapı adası üzerinde yer almaktadır. Eczacılık Fakültesi B ve C Bloklar proje alanının kuzeyinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yapıları ile birlikte İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezi’ne erişimi sağlayan iç sokak bulunmaktadır. Çalışma alanının doğusunda çalışma alanı ile İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’ni ilişkilendiren Besim Ömerpaşa Caddesi yer almaktadır. Güney yönünde Keçecizade Fuat Paşa Konağı olarak da bilinen İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ana binası bulunmakta, mevcut durumda Eczacılık Fakültesi B ve C Blok yapıları ile Eczacılık Fakültesi ana binası arasında bağlantıyı sağlamak üzere kapalı köprü geçişler bulunmaktadır. 

TEB Mimarlik - Eczacilik-03 crp.jpg

Eczacılık Fakültesi B ve C Blok mevcut yapıları 3 farklı bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan B ve C Blok 4’er normal kat, 2’şer bodrum kattan meydana gelmekte, derslikler ve öğretim üye odalarını barındırmaktadır. Bu iki bloğun arasında yer alan 1 normal kat ve 2 bodrum kata sahip yapı ise laboratuvar, kantin ve teknik hacimlerin yer aldığı bir yapıdır. Eczacılık Fakültesi B ve C Blok mevcut yapılarına giriş Besim Ömerpaşa Caddesi üzerinden girilen Eczacılık Fakültesi ana binası bahçesinden erişilen Eczacılık Fakültesi ana binası ile Eczacılık Fakültesi B ve C Blok yapıları arasında kalan sertzemin üzerinden sağlanmaktadır. Bununla birlikte kuzey yönünde yer alan iç sokaktan da bloklara tâli girişler verilmiştir. Çalışma alanında tasarlanmış bir otopark alanı bulunmamakta, Eczacılık Fakültesi B ve C Blokları ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu arasında yer alan iç sokak ve sertzemin otopark alanı olarak serbest bir şekilde değerlendirilmektedir. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmada eğitim alanlarının nitelikli bir şekilde dağılımı ve kullanımı esas alınmıştır. B ve C Bloklar birbirleri ile ilişkili olarak ele alınarak mevcut yönetmeliklere uygun bir şekilde tasarlanmış, acil çıkışlar kurgulanmış ve sirkülasyon alanlarından kazanım sağlanması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, mevcut durumdan farklı olarak blokların çalışma alanının kuzeyi ile ilişkilendirilmesi ve girişlerinin buradan sağlanması ile birlikte alanın batısında yer alan Kültür Merkezi’ne erişimi sağlayacak olan iç sokak tanımlı ve daha yoğun kullanılır hale getirilmiştir. Mevcut durumda girişlerin kurgulandığı Eczacılık Fakültesi ana binası ile çalışma alanı arasındaki ara mekândan girişler de korunarak ana bina bahçesi ile blokların ilişkisi kesilmemiştir.

İç sokak üzerindeki bu etkiye ek olarak, ek yapılar ile Eczacılık Fakültesi ana binasının (Keçecizade Fuat Paşa Konağı) her yönden daha rahat algılanması için çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla, mevcut blokların Eczacılık Fakültesi ana binası ile olan mesafesi öneri yapılarda artırılarak tarihi binanın daha rahat algılanabilmesi sağlanmış  ve ana bina ile bağlantılardan doğuda, Besim Ömerpaşa Caddesi tarafında olan geçişin kaldırılması öngörülmüştür. Yanı sıra, başta kat yüksekliği ve yapım tekniği ile Eczacılık Fakültesi ana binasının kuzey cephesinin algılanmasını engelleyen mevcut, masif ve dar açıklıklı bloklar yerine yapılan çalışmada malzeme seçimi ve yapım tekniği ile geniş boşluklara sahip, geçirgenliği ve kimi bölümde de şeffaflığı ön plana çıkaran bir öneri geliştirilmiştir. Bununla birlikte, özellikle Besim Ömerpaşa Caddesi siluetinde görülebileceği gibi, kat yüksekliği ve kat hizaları da mevcut B ve C bloklara göre Eczacılık Fakültesi ana binası ile uyumlu hale getirilmiştir. 

TEB Mimarlik - Eczacilik-01.jpg

Eczacılık Fakültesi B ve C Bloklar öneri yapılarının 4’er katlı iki bloğu 540’ar m² üzerine oturmaktadır. Bu iki blok arasında yer alan 2 katlı bölüm ise 504 m² taban alanına sahiptir. Laboratuvarların ve öğretim üyeleri odalarının yer aldığın 4’er katlı bloklarla bağlantıyı sağlayan bu bölüm, sosyal kullanım alanları ile alt katların doğal ışık alabilmesi için kullanılan galeri boşluklarını barındırmaktadır.

Eczacılık Fakültesi B ve C Bloklar yapısında zemin kat 7 adet öğretim üyesi odası, 2 adet toplantı odası, 2 adet laboratuvar, servis hacimleri, ve kantin alanlarından oluşmaktadır. 1. normal katta üst girişi bulunan büyük amfinin alt girişi de bu kattadır. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi bağlantısı için oluşturulan iç sokak üzerinden yapılacak girişler ve Eczacılık Fakültesi ana binası yönünde zemin kattan yapılacak girişler de yine bu katta bulunmaktadır.

Yapının 1. normal katında ise 10 adet öğretim üyesi odası, 2 adet toplantı odası, 2 adet laboratuvar, idari birimler, servis hacimleri ve büyük amfi bulunmaktadır. B ve C Bloklar yapısı 2. normal kattan itibaren 2 blok halinde kurgulanmıştır. Bu katta 10 adet öğretim üyesi odası, 2 adet toplantı odası, 3 adet laboratuvar, servis hacimleri ve kütüphane yer almaktadır. Kütüphane bölümü üst katta da devam etmekte, alt girişi 2. normal kattan sağlanmaktadır. Yapının en üst katı olan 3. normal kat ise 2. normal kat ile bağlantılı kütüphane hacminin çalışma alanlarını içermektedir. Bununla birlikte, 5 adet öğretim üyesi odası, 1 adet toplantı odası, 2 adet laboratuvar ve servis hacimlerini barındırmaktadır.

Bodrum katlar B ve C bloklar yapılarının bağlantı bölümünde oluşturulan galeri boşlukları vasıtasıyla doğal ışık alacak şekilde kurgulanmıştır. 1. bodrum katta 6 adet öğretim üyesi odası, 2 adet toplantı odası, 6 adet laboratuvar, servis hacimleri ve amfi bulunmaktadır. Öğrenci işleri arşivi ve teknik hacimler gibi büyük alanların yer aldığı 2. bodrum katta ek olarak 5 adet laboratuvar, 1 adet amfi ve servis hacimleri de oluşturulmuştur. Tek bir bloğun altında yer alan 3. bodrum kat ise sığınak alanını barındırmaktadır. 

Projeye Ait Görseller