İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi

Vaziyet Planı

İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi

Vaziyet Planı Kullanım Alanları

İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi

Şemalar

İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi

Kültür Merkezi Perspektifi

İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi

Kültür Merkezi Görünümü

İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi

Kültür Merkezi İç Mekân Görünümü

İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi
       
     
İzmit Sahil Bandı Yarışma Projesi

Fuar Alanı Rekreasyon Alanları Perspektifi